Page 22 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 22

  Toetudes meie projekti kogemustele saame kinnitada, et sihipärase tege- vusega ning koostöös lapse, tema vanemate ja erialaspetsialistidega on võimalik saavutada edu laste kehakaalu langetamisel ja nende tervise parandamisel. Tegevus peab olema pikaaegne, eelistatud on mitmeaas- tane projektis osalemine, kuid ka üheksakuulise projektiga on võimalik saavutada muutusi tervise paranemise suunas.
Laste liikumisaktiivsuse normiks loetaks treeningut viiel korral nädalas. Projektis osalevad lapsed peaksid sellest vähemalt kaks korda näda- las osalema füsioterapeutide poolt superviseeritud liikumistundides, et tagada igaühele võimetekohane kehaline koormus. Teadlased on rõhutanud laste istuva tegevuse suurenemist, seda eriti pandeemia ajal, seoses koolides toimuva kaugõppega. Vahelduseks istuvale tegevusele on vajalik järjekindel kehaline liikumine ja tasakaalustatud toitumine. Normaalse toitumise soovitused on iga projektis osaleva perega läbi räägitud arstivisiitide ajal. Oleme ette valmistanud meelespea, kuidas hoiduda liigsöömisest: “Dieet ja kaalu juhtimine: 10 viisi enda toitumise kontrollimiseks”.
Soovime lastele ja vanematele indu ja energiat ning motivatsiooni alustatud ettevõtmisel edu saavutamiseks!
Loe lisaks: Soovitused perele COVID-19 pandeemia ajal
 22
Märka last / mai 2021

   20   21   22   23   24