Page 20 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 20

 Arutage oma lapsega, millised on piirid isikliku info jagamisel (foto ja video endast on isikuandmed), kuidas kaaslaste survele vastu panna ja millised võivad olla intiimse sisuga postituse saatmise ja/või jagamise tagajärjed. Selgitage talle, et saadetud pilti või sõnumit ei saa tagasi võtta. Heauskselt saadetu võib ja tõenäoliselt levibki inimesteni, kellel seda polnud vaja näha.
Rääkige lapsega ka võimalikest õiguslikest tagajärgedest seksuaalse sisuga fotode ja piltide saatmisel ja edasijagamisel.
Sekstimisest rääkimine peaks olema loomulik osa turvalise ja tervisliku internetikasutuse teemade arutelus teismelise lapsega. Sellest rääki- mine ei peaks lükkuma ajale, kui midagi ebameeldivat on juba juhtunud.
Näiteks võib õpetada last järgima reeglit “Mida vanaema arvaks?”: kui sinu vanaema ei tohiks näha sinu postituse sisu, siis ära seda saada või jaga.
Nõu ja abi saab lasteabitelefonilt 11 6111 (veebivestlus www.lasteabi.ee, e-kirja teel info@lasteabi.ee) ja veebikons- taablitelt https://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid
Rohkem nõuandeid leiab veebilehelt www.targaltinternetis.ee
Materjal on leitav veebilehel https://www.targaltinternetis.ee/wp-con-
tent/uploads/2021/04/Mis-on-seksting.pdf
[1] Allikas: Digipädevuse sõnastik https://digipadevus.ee/sonastik/sekstimine/
[2] Allikas: https://et.mihalicdictionary.org/wiki/Sexting
   20
Märka last / mai 2021   18   19   20   21   22