Page 21 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 21

 Hea praktika kogemus – personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses
Lagle Suurorg, Tallinna Lastehaigla
Margit Juudas, Tallinna Lastehaigla
Juta Lusti, Tallinna Lastehaigla
Inna Kramer, Tallinna Lastehaigla Toetusfond
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Tallinna Lastehaigla projekt “Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses“ algas 2014. aastal ning seda tunnustati 2017. aastal Euroopa Liidus kui hea praktika näidet. Projekti eesmärgiks oli luua võimalused ülekaalulistele lastele olla kaasatud liikumistundidesse kooliväli- sel ajal ning muuta laste ja perede eluviisi.
Projekti esimese viie aasta kokkuvõte näitab, et kehakaalu muutumises saavutas positiivse tulemuse 79% projektis osalenud lastest (neist 18%- l kaalutõus peatus ja 61%-l alanes). Kehaline võimekus suurenes 61%-l lastest.
Tallinna Lastehaigla füsioterapeudid suhtlesid viimase kolme aasta jook- sul projektis osalevate laste vanematega e-maili teel üks kord nädalas, et hoida peredega püsivat kontakti ja anda tagasisidet laste saavutu- sest nädala jooksul. Lapsed pidasid igapäevaselt virtuaalset päevikut, kus kirjeldasid oma liikumisaktiivsust ja treeninguid ning märkisid üles läbikäidud sammude arvu. Lisaks andsid lapsed hinnangu enda viimase nädala toitumisele kolmes variandis: sõin tervislikult, sõin veidi ebater- vislikult või sõin ebatervislikult.
Projekti kogemus infotehnoloogia kasutamisel oli heaks etteval- mistuseks COVID-19 pandeemia tõttu vabariigis kehtima hakanud eri- olukorra ajal. Lastehaigla füsioterapeudid jätkasid projektis osalev- ate laste juhendamist kaugvastuvõttude teel, kasutades telefoni- või videokõnet ja veebivestlust.
 Märka last / mai 2021
21
   19   20   21   22   23