Page 19 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 19

  Millised ohud ja riskid sekstinguga kaasnevad?
Internetis saadetud sõnumid, pildid või videod ei ole kunagi tõeliselt privaatsed ega anonüümsed, sest võivad hetkega näha olla kogu maailmale. Isegi kui saadetav oli mõeldud ainult ühele inimesele, väljub see pärast postitamist saatja kontrolli alt. Tema täielik kaotamine võib olla võimatu, isegi kui kustutada, palu- da eemaldada vastuvõtjal või suhtlusportaali administraatoril - saadetu võib juba olla kellegi poolt alla laetud ning jälle ring- lusse jõuda. Kui kompromiteeriv materjal jõuab avalikkuse ette või saadetakse teistele edasi, võib tagajärjeks olla alandamine, piinlikkus ja avalik naeruvääristamine. Halvimal juhul kasu- tatakse selliseid materjale väljapressimiseks. Tagajärjed võivad põhjustada masendust, depressiooni ja muid vaimse tervise probleeme.
Täiskasvanute puhul pole endast seksuaalse sisuga piltide jms tegemine ebaseaduslik, aga isiku nõusolekuta selliseid materja- le luua ja edastada pole lubatud. Kuid noorematest kui kahek- sateistkümneaastastest tehtud seksuaalse sisuga fotosid ja videoid ei või omada ega edasi saata keegi. Ebaseaduslik on ka alla neljateistkümneaastastele niisuguste fotode ja videote näi- tamine (vt karistusseadustik 178, 179).
Mida saate lapsevanemana teha?
Teismelisel võib olla raske mõista oma impulsiivse käitumise pikaajalisi tulemusi. Noor inimene ei pruugi mõista, kuidas ohustab tema mainet ning heaolu endast intiimse sisuga piltide jagamine.
Rääkige oma lapsele, et ajutiselt eksisteerima mõeldud fotod, videod, meilid ja tekstid võivad küberruumis igavesti eksisteerida. Nutitelefonis sõbrannale või sõbrale saadetud fotot saab ju hõlpsasti edasi jagada, veebi postitada, printida ja levitada. Ainult lähedastele inimestele saa- detud pilt võib tekitada probleeme, kui keegi teine seda näeb või edasi jagab.
  Märka last / mai 2021
19   17   18   19   20   21