Page 18 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 18

  Sekstimist on edendanud mitmed nutitelefonide otsesõnumirakendused. Selliste rakenduste ja tavapäraste tekstisõnumite kasutamise erinevus seisneb selles, et sisu edastatakse interneti kaudu või andmesidepaketi abil, mis võimaldab osalemist kõigil, kes omavad juurdepääsu interne- tile.
Mobiilirakendus Snapchat meeldib teismelistele, kuna selle kaudu saa- detu hävib kümne sekundi möödumisel peale vaatamist. Ekslikult aga arvatakse, et tundliku sisuga materjalid kaovadki tagajärgedeta, ning tuntakse end seetõttu kindlalt. Ometi on selliseid tekste, pilte ja videoid lihtne salvestada muu fotode jäädvustamise tehnoloogia, kolmanda osapoole rakenduste või lihtsate ekraanipiltide abil. [2]
 18
Märka last / mai 2021   16   17   18   19   20