Page 14 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 14

 14
Märka last / mai 2021
Kiusamine -
laste probleem, täiskasvanute vastutus
Programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinaatorid Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe video “Miks esineb kiusamist?” (The Mary Foundation ja Save the Children Denmark) põhjal.
Lastekaitsepäeva tähistades on paslik mõel- da ka sellele, kui vaimselt ja füüsiliselt turvaliselt tunnevad ennast Eesti lapsed ning noored.
Eestis on koolikiusamist jälgitud PISA uuringu õpilaste rahulolu puudutavas lõigus, kus tes- ti taustaküsimustikus on kolm koolikiusamise- ga seotud osa: õpilaste omavaheline vaimne ja füüsiline vägivald, õpetajate ebaõiglane käitumine õpilaste suhtes ja õpilaste enesetunne koolis. Nii aastatel 2015 kui ka 2019 kogeb PISA andme- tel Eestis igakuiselt kiusamist 25% õpilastest. See tähendab, et kiusamise all kannatab keskmiselt iga viies laps klassis. Ise on teisi kiusanud iga kümnes laps, kusjuures 5% lastest on kiusveri ehk kiusaja ja ohvri kaksikrollis.
Et antud protsente positiivsuse suunas muuta, on vaja kiusamisse oskuslikult sekkuda ning mis pikaajaliselt veelgi tõhusam - seda süsteemselt ennetada.
Miks esineb kiusamist?
Kõrvalt vaadates on lihtne oletada, et kiusamise põhjus tuleneb laste puudulikust kasvatusest. Sageli arvatakse ka, et lapsed kiusavad teisi nende

   12   13   14   15   16