Page 12 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 12

 12
Märka last / mai 2021
Kuidas see toimib?
Esmalt tuleb panna tööle televiisor või avada nutirakendus, suunduda kanalile ja saabki asuda vaatama.
Saate sissejuhatuses on lastele arusaadavas keeles ja selgete mõistete- ga loodud lühianimatsioonid või heade näitlejatega tehtud sketšid, et lapsedki leiaksid tee hea nalja mängumaadele. Peale seda saavad võrd- väärsete koostööpartneritena sõna nii lapsed ise kui ka valdkonnaeks- perdid, sest hea arutluskultuur ning laste kaasamine neid puudutavasse temaatikasse on kuldtee.
Märkamatult saame praktiliselt näha, kuidas siis tegelikult ka väikse- maid kaasata - ja mitte ainult mängukarude valiku teemal. Lisaks leia- vad saates kajastust üle kogu Eesti toimuvad sündmused, algatused ja tänuväärt tegevused, mida on tegelikult lausa hulgi, ent tihti jääb see informatsioon ehk ideaalne inspiratsioon lihtsalt varju (nt Lõuna-Ees- tist Hiiumaani). Kõige vahvam osa saatest võib tihti olla hoopis lõpp, kus iga kord toimub vaatajatele suunatud viktoriin, mäng või küsimus, millele saab vastuseid edastada hiljem.

   10   11   12   13   14