Page 16 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 16

  Kuidas ennetada kiusamist?
Parim abivahend kiusamise vastu on õpetada lastele sallivust ja aidata kujundada positiivset laste kogukonda. Igas rühmas ja klassis peab ole- ma õppimise kõrval olulisel kohal ka koosolemisrõõm ja meeskonnatööd arendavad tegevused.
Täiskasvanuna – olgu lapsevanema, õpetaja või huviringi juhendajana - olete laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste kujunemisel oluliseks eeskujuks. Olge ise see muutus, mida soovite lastes näha. Teie abiga saab kiusamise ära hoida, kui aitate aktiivselt kaasa lastekollektiivis üldise heaolu ja ühtekuuluvustunde loomisele. Nii tunneb iga laps, et tal on kollektiivis oma koht ning kuuluvusvajaduse rahuldamiseks ei pea asuma kiusajate poolele. Julgustage lapsi olema üksteise vastu hoolivad ja julgelt sekkuma, kui on vaja kaitsta neid, keda tõrjutakse.
Ja kõige tähtsam: pidage alati meeles, et kiusamine pole mitte ainult laste probleem, vaid ka täiskasvanute vastutus.
VIDEO “Miks esineb kiusamist?”
     16
Märka last / mai 2021
   14   15   16   17   18