Page 13 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 13

Kui telesaade jõuab paljude kodudesse läbi erinevate saadete, siis lap- sevanemate ja spetsialistide jaoks on loodud eraldi formaat raadio ning taskuhäälingu jaoks. Seal on kogu informatsioon kompaktsena kokku toodud ega kesta üle 15 minuti. Tagasiside põhjal hindavad kuulajad kõrgelt just niisugust lühiformaati. Lisaks meeldivad neile erinevad saatekülalised – õiguskantsler, Lasteabi esindajad, psühholoogid jt -, kes juba praegu teevad palju meie tuleviku-Eesti hoidmiseks. Saates pajatavad need eksperdid vabamas ja vahetumas vormis praktika põhjal erinevatest mõtetest, kuidas igaüks saaks veelgi paremini oma panuse anda.
Loomulikult võiks küsida, et kui nendel kõigil on olemas omad infokana- lid, siis miks kutsuda veel eraldi intervjueeritavaid saadetesse prakti- kast kõnelema? Vastus: niiviisi on ühendatud praegu killustatuna esinev informatsioon. Näiteks: kui soovid saada kiiret abi, on vajalikke numb- reid küll õnneks palju, aga inimene satub segadusse – millal ja kellele? Antud saade aitab luua tervikut läbi inimeste, kes sellel alal töötavad ja nii jäävad ka kontaktid kiiremini meelde ehk joonistuvad selgemaks tervikuks.
Need saated on kindlasti ka minu ühed lemmikud, kuid puänt – OLEKS lemmikud, sest hetkel neid ei eksisteeri.
Soovin eelkõige seda, et iga päev oleks lastekaitsepäev, mil kaasata lap- si osalema neid kõnetavatel teemadel ja tutvustada arutelukultuuri. Nii säilib lootus, et üsna pea saame rääkida päris-saadetest koos toimeta- jate ning külalistega.
  Märka last / mai 2021
13

   11   12   13   14   15