Page 67 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 67

  Ohutute valikute teejuht meediamaastikul
Kriitiline mõtlemine ja oskus eristada õiget informatsiooni vää- rinfost on arvatavasti tänapäeval üks olulisemaid oskusi. Tar- bime ju kõik igapäevaselt info saamiseks mitmeid erinevaid meediakanaleid, sh sotsiaalmeedia, kus on väga lihtne levita- da väärinfot ja valeuudiseid. Üha olulisemaks muutub millistest kanalitest informatsiooni tarbida. Laste ja noorte meediapäde- vuse kujunemine sõltub suurel määral õpetajate initsiatiivist ja lastevanemate meediatarbimisest ning mõtteviisist. 2020. aastal muutus meediakirjaoskus veelgi enam aktuaalseks ja hädavaja- likuks – koroonaviiruse COVID-19 pandeemia on tekitanud palju valeuudiseid ning vandenõuteooriaid kogu maailmas.
Mõned nipid, kuidas ära tunda, et tegemist võib olla väärinfo või valeuudisega
* Uuri info allikat – kontrolli veebilehe aadressi, vaata kontaktide rubriiki – kas on võimalik veebilehe/väljaandega ühendust võtta, loo autoriga kon- takteeruda?
* Uuri info autorit – kas allikale on lisatud autor(id), kas need isikud on päri- selt olemas?
* Uuri info ajakohasust – millal uudis on avaldatud? Väärinfo allikad ja valeuudised võivad kasutada infot, mis on ilmunud aastaid tagasi ja pole enam korrektne.
* Millist reaktsiooni info tekitab – kui uudis/avaldatud info üritab tekitada tugevat reaktsiooni (nt viha), siis see võibki olla eesmärk manipuleerida lugejate emotsioonidega.
* Info pealkiri või sõnum - kas pealkirjas on kasutatud trükitähti/hüüumärke, kas jäetakse mulje, et uudises avaldatakse mingi suur “saladus”? Loe kind- lasti ka uudise sisu.
* Toetavad allikad ja tõendusmaterjal - ava ja uuri uudises välja toodud linke (kui neid on) - kas need toetavad uudise sisu, kas allikmaterjal on usaldus-
 Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
67
   65   66   67   68   69