Page 62 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 62

 Lastekaitse Liidu projekti koordinaatorina näen, et liikumine on aktuaal- ne ka siis, kui oleme COVID-19 kriisist väljunud. Ka ilma majanduslan- guse ning ettenägematute kriisideta on meil peresid, kes vajavad tuge. Hetkel on neid peresid eriolukorrast tingituna lihtsalt kordades rohkem kui tavapäraselt. Liikumise eesmärk on, et annab see, kellel on anda, sellele, kes seda vajab. Kellegi vana on teise uus. Abi on abiks siis, kui ta tuleb õigel ajal, mistõttu pean edasist info vahendaja rolli ja liikumise jätkusuutlikkust väga oluliseks. Juba praeguseks on meil tekkinud võr- gustik ettevõtete näol, kes näevad end projekti pikaajaliste partneritena. Ühtlasi on meil pea igas omavalitsuses nende enda määratud konkreet- ne kontaktisik, kellega koostööd teha. See on võrgustik, mida oleme aja jooksul pidevalt kasvatamas ning mis jääb toimima ka kriisist väljudes.
  62
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
   60   61   62   63   64