Page 60 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 60

    õpetamisel ja laste kasvatusviisides kodudes – kui poisid suunatakse tihtipeale IT-teemalisse lisategevusse (ringi, võistlustele), siis tüdrukute ainsaks digipädevuse tõstmise kohaks võib olla arvutitund. Täpsemalt sellest kõigest saab lugeda www.kyberpahkel.ee lehelt uuringuanalüü- sid.
KüberPuuringu võistlus 7.–12. klassile ja kutsekoolidele toob esi- le murekohana tüdrukute ja poiste erinevad huvid ja oskused küber- turbe teemade osas.
2020. aasta lõpus osales üle 3000 noore võistluse individuaalses eel- voorus ja meeskondlikus põhivoorus. Saadud andmed näitavad lõhet enesehinnangus poiste ja tüdrukute IT probleemilahendusoskuses, nt oskuses parandada olukorda, kui arvuti on aeglane, kontorivara tõrgub, seadmes on pahavara või sinna on sisse häkitud. Vahed teadmistes ja oskustes sõltuvad sellest, kui palju panustavad õpilased ise oma vaba aega IT valdkonnas ennast harides ning kas nad näevad oma tulevikku IT-ga seoses, kuid ka sellest, millised võimalused või nende puudumine on ligi pääseda lisategevustele koolis. Täpsemalt kõigest sellest saab lugeda www.kyberpahkel.ee lehelt uuringuanalüüsid.
  60
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021


   58   59   60   61   62