Page 61 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 61

  Projekti „Igale koolilapsele arvu- ti“ abil on arvutid
jõudnud tuhandete perekondadeni ja abivajajate nime-
kirjas on ootel veel sama palju
Ireen Kangro
Projekti „Igale koolilapsele arvuti“ koordinaator MTÜ Lastekaitse Liit
15. märtsil 2020 sündis Kätlin Rohi- laid-Aljaste ja Sven Jablonski eest- vedamisel kodanikualgatus „Igale koolilapsele arvuti“, mille tuumikuga liitusid peagi Maria Rahamägi, Siimon
Härm ja Daniil Golubev. Kiirelt üle-eesti- liseks liikumiseks kasvanud algatuse raames vahetas kevadise eriolukorra ajal omanikku enam kui 1600 arvutit. Aasta lõpuks oli see number 2200 ning vajadus seoses viiruse levikuga pide-
valt kasvamas.
Selleks, et tagada kodanikualgatusena sündinud liikumise jätkusuutlik- kus, anti aprillis 2020 ülesanne kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega koostööd teha üle Lastekaitse Liidule, kes on projekti „Igale koolilapsele arvuti“ koostööpartnerina kaasas olnud algatuse esimesest nädalast. „Teinekord ei olegi vaja muud, kui märgata ja seejärel lihtsalt tegut- sema hakata, kuna lahendus on siinsamas nina all,“ usub algatuse ellukutsuja Kätlin Rohilaid-Aljaste, kellel on siiralt hea meel, et Las- tekaitse Liit oli valmis selle projekti enda koordineerida võtma.
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
61
   59   60   61   62   63