Page 63 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 63

  Praeguseks hetkeks on liikumisel „Igale koolilapsele arvuti“ kolm suunda, millest kahte koordineerib Lastekaitse Liit.
1. MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib selle liikumise raames ettevõtete ja organi- satsioonide ning kohalike omavalitsuste vahelist infot. Suund põhineb annetustel ja vabatahtlikul panusel.
2. Ühtlasi on liit Haridus- ja Teadusministeeriumi
sihtotstarbelise toetuse abil soetamas koolide jaoks
kasutatud lisaarvuteid, mida abivajavatele õpilastele koo-
litööde tegemiseks laenutada. Koolidelt tulnud tagasiside põhjal on maksimaalne abivajajate arv tuhandetes, millest saame ministeeriumi toetuse abil kaetud 1300.
3. Facebooki grupp toimib ka edaspidi kodanikualgatusena, kus seadmete omani- kuvahetus toimub osaliste omavahelisel kokkuleppel ja vastutusel.
Soovid aidata?
* Kui Sul on eraisikuna üle mõni töökorras arvuti, mida Sa ise enam ei kasu- ta, anna sellest palun märku Facebooki grupis Igale koolilapsele arvuti! – Inimeselt Inimesele, mis toimib endiselt kodanikualgatusena.
* Kui Sinu ettevõttel on soov arvuteid annetada, andke sellest palun teada otse meile, et saaksime need koostöös omavalitsustega abivajajateni toimetada. Oodatud on töökorras sülearvutid, mis on kuni 5 aastat vanad, ühenduvad internetiga ning millel on olemas e-õppeks vajalik veebikaamera, mikrofon jm tehniline valmisolek. Arvuteid vastu võttes sõlmime vastuvõtmis-üle- andmisakti. Lastekaitse Liidule saab (ettevõte) annetada tulumaksuvabalt.
* Oled teretulnud õlga alla panema ja panustama rahali- selt, et saaksime osta töökorras kasutatud arvuteid ning komp- lekteerida, pakkida, transportida neid, mis meile annetatakse. MTÜ Lastekaitse Liit arveldusarve EE652200221001192369 (Swedbank) Makse selgituseks märkige palun „Annetus, igale koolilapsele arvuti!“Li-
 Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
63


   61   62   63   64   65