Page 59 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 59

     KüberPähkli ERIuu- ring 4.–9. klassile kutsub veebruaris testist osa saama LAK õppe õpilasi!
KüberPuuring on olnud suunatud kõikidele õpilastele
üle Eesti, aga on selgunud, et mitte kõik koolide õpilased ei ole oma panust saanud anda. Seetõttu koostasime 2021. aasta alguseks LAK õppe õpilastele eriuuringu. Uuringuankeet on avatud alates 9. veebrua- rist ja leitav veebilehel www.kyberpahkel.ee
KüberPähkli uuringu seekordsed tulemused näitavad ebaühtlust õpetamise kvaliteedis.
Oktoobris korraldati uuring KüberPähkel esmakordselt eesti ja vene kee- les ja selles osales üle 13 000 õpilase. Uuringust selguvad kitsaskohad koolides isikuandmete turvalisel kasutamisel. Kui PISA 2018 ja Küber- Pähkel 2019 andsid mõista, et koolid ei tegele digiõppega piisavalt, siis COVID-19 tegi kevadel selles korrektuuri. Õpilaste digipädevus on jõud- sasti kasvanud, kuid murekohaks on jäänud koolis õpetatava kvaliteedi ebaühtlus, erinevatele teenustele ligipääsetavus ja ka kokku leppimata terminoloogia. On tekkimas digilõhe õpilaste hulgas, kellele pere saab pakkuda enam võimalusi, kuid ka kellele kool suudab pakkuda erinevaid tegevusi, ja nende hulgas, kellel selliseid võimalusi pole. Lisaks kooli- de võimaluste eripäradele on jätkuvalt väljakutseks soolised eripärad
   Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
59
   57   58   59   60   61