Page 58 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 58

   KüberNööpnõel tuleb taas!
9. veebruaril saavad 1.–6. klassi
õpilased ennast proovile panna
kastist välja mõtlemise nuputa-
misvõistlusel. Ülesanded võist-
lusel on loogika, tähelepanu,
krüptograafia, mis annavad head
eeldused hiljem olla edukas küber-
turbes. Võistlusel osales veebrua-
ris 2020 üle 8800 õpilase kokku
243-st eesti ja vene koolist. Võist-
luse tulemusi analüüsides selgus,
et kuni 3. klassini on eesti ja vene
koolide õpilased üsna tasavägi-
sed, kuid 6. klassiks on hakanud
tekkima tasemetes vahed. Ette
trügivad eesti tüdrukud ja vene poisid ning kõige enam jäävad maha testis osalenud vene tüdrukud. Tüdrukud oska-
vad paremini lahendada internetis head käitumist puudutavaid ja ühetasemelisi küsimusi ning poi- sid enim tehnilisi probleeme. Samuti selgus, et tüdrukud jaotuvad oskustelt ühtlasemalt, pois- te hulgas on enim tippe, kuid enim
ka neid, kes ei saanud ühtegi punk-
ti. Funktsionaalse lugemise oskus ehk
saada aru mitmest ülesande etapist
ja siis vastata küsimusele on kindlasti
see, mida koolides tuleks rohkem igas astmes harjutada. KüberNööp- nõelas osalemise 2021. aasta ankeet avatakse 9. veebruaril leheküljel www.kyberpahkel.ee
     58
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021


   56   57   58   59   60