Page 51 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 51

  Mõni teeb seda nalja pärast, teine tähelepanu saamiseks. Teismelised on tavalisest kõrgema riskikäitumisega. Leitakse ka, et suhtes olles on tavaline saata üksteisele intiimpiirkondadest pilte. Seda tehes ei mõtle lapsed võimalikele tagajärgedele. Kahjuks on ka neid, kes sellise sisuga pilte ära kasutavad. Noored võivad langeda väärkohtleja lõksu ning teha videoid või pilte edasi hirmust, kuna neid ähvardatakse.
Me lastemajas puutume selliste teemaga pidevalt kokku. Lisaks sek- suaalse väärkohtlemise juhtumitele tegeleb lastemaja ka internetis väärkohtlemise ohvriks sattunud lastega.
Lastemajja satuvad poisid ja tüdrukud, kes on sõbrale saatnud endast erootilise või pornograafilise sisuga pilte ja videoid. Teisel pool ekraani võib olla aga täiesti võõras inimene, kes hakkab lapselt veel rohkem nõudma. Kui laps peaks sellest keelduma, ähvardatakse olemasolev materjal avalikustada. Selle hirmus saadab laps uut materjali aina eda- si või mis veelgi hullem, nõustub ähvardajaga kohtuma. Kui lapsel pole oma muret ja hirmu kellegagi jagada, võib see lapse jaoks näida lahen- damata probleemina.
Sellisesse lõksu jäänud noored hakkavad sageli teisi riskikäitumise märke näitama. Näiteks hakkavad lapsed kodust põgenema või ennast vigastama. See võib olla viis, kuidas täiskasvanud või sõbrad murest teada saavad. On väga oluline, et lapse ja tema lähedase vahel oleks usalduslik suhe, et laps julgeks rääkida ka vigadest, mida ta internetis teinud on, ja ei peaks kartma oma vanema reaktsioone. Selle eelduseks on hea usaldussuhe lapse ja vanema vahel, mida aitab luua siiras huvi lapse vastu, tema kuulamine ja vajadusel toe pakkumine. Eksimuste korral vajab laps hukkamõistu asemel mõistmist ja plaani lahenduste leidmiseks.
Usaldussuhe areneb võrdeliselt sellega, kuidas laps loomulikul viisil kas- vab ja lapsevanemast kaugeneb. Mida varem te siiralt huvitatud olete, seda lihtsam on teil hiljem oma teismelisega kontaktis olla. Huvi tuleb tunda esimesest hetkest, kui laps oma asju ajama hakkab – lasteaias, koolikaaslastega, sõpradega, trennikaaslastega ja internetis. Laps tege- leb järjest rohkem isiklike asjadega ja see nõuab vanemalt üha enam pingutust, et olla kõigega kursis ning tagada suhe, mille puhul laps vanematega avatuks jääb. Last tuleb kuulata. Hetked, tegemised ja lood
        Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
51
      49   50   51   52   53