Page 50 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 50

 Kuidas ennetada veebikeskkonnas
seksuaalset väärkohtlemist
Anna Frank-Viron
Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht
Laste seksuaalset väärkohtlemist tuleb ette sagedamini, kui me julgeme arvata. Erinevate uuringute põhjal kogeb erinevas vor- mis seksuaalset väärkohtlemist 10–20%, mõningatel andmetel ka kuni 30% lastest. Statistika järgi on rohkem kui kolmandik Eesti noorukitest kogenud seksuaalset väärkohtlemist (1). Paljud nen- dest juhtumitest jäävad avastamata – neid ei osata märgata, ära tunda või nendest ei teatata. Juhtumitest, kus esineb seksuaal- se väärkohtlemise kahtlus ning millest teatatakse, võib samuti märkimisväärne osa jääda täiskasvanute teadmatuse, oskama- tuse või ebaadekvaatse tegevuse või tegevusetuse tõttu lõpuni uurimata. Seksuaalse väärkohtlemise uurimine ja väljaselgitami- ne on keeruline protsess, kuna lapsed ei ole need, kes sellest ise rääkima kipuks.
Turvalise interneti päeva raames räägime rohkem teemadest, kuidas meie lapsed internetis turvaliselt käituks, et vales kohas klikke ei teeks ja ei langeks väärkohtlemise ohvriks – keskendume seksuaalse väär- kohtlemise ennetamisele veebikeskkonnas.
2018. aastal ilmunud EU Kids Online’i uuringu tulemuste kohaselt on Eesti lapsed muutunud arukamateks interneti kasutajateks ning Eesti lapsevanematel on uuringus osalenud riikidega võrreldes suurem kont- roll (ühel viiest lapsevanemast) oma laste tegevuse üle internetis (2).
Enamik Eesti lastest kasutab internetti iga päev. Eriolukorrast tingituna kasutatakse internetti koolitööde tegemiseks, mängitakse mänge, vaa- datakse filme ja sarju ning veedetakse aega sotsiaalmeedias. Noored suhtlevad ja loovad sisu selleks, et saada uusi sõpru, feimi, armas- tust, aga ka seksi. On tekkinud uus trend – sexting, kus lapsed kasu- tavad oma nutiseadmeid, et saata seksuaalse sisuga sõnumeid, endast alasti pilte või videoid. Tehakse ka pilte ja videoid eneserahuldamisest. Motiivid selliselt käituda on lastel erinevad ja mitte alati seksuaalsed.
    50
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
  
   48   49   50   51   52