Page 53 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 53

   Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik teenus seksuaal- selt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lapse heaolu nimel töötavad koos eri spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei- nik, psühholoog ja paljud teised. Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui ka lastega töötavad ini- mesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mure võimaliku seksuaalvägivalla pärast või lapse kohatu seksuaalkäitumine, mille puhul inimene soovib kellegagi nõu pidada.
Islandil on lastemaja (Barnahus) mudelit seksuaalselt väärkoheldud las- tega kasutatud juba 1998. aastast ja see on olnud eeskujuks paljudele Euroopa riikidele. Eestis on praegu kolm lastemaja – põhja, lõuna ja ida lastemaja. Lastemajade kontaktid leiab sotsiaalkindlustusameti kodule- helt, helistada saab ka lasteabitelefonil 116111, hädajuhtudel tuleb helistada numbril 112.
Head nõu interneti kasutamise turvalisuse teemal saab aadressidelt www.targaltinternetis.ee ja tarkvanem.ee/digimaailm.
1. Tartu Ülikool, Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise uuring, 2015, lk 6, 7. Internetis kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaal- poliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/raport.pdf
2. Sukk, M., Soo, K. (2018). EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialg- sed tulemused. Kalmus, V., Kurvits, R., Siibak, A. (toim). Tartu: Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut. https://sisu.ut.ee/sites/default/files/euko/files/eu_ kids_online_eesti_2018_raport.pdf
       Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
53
    51   52   53   54   55