Page 52 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 52

     on nii lühikesed, mida laps vanematega jagab. Vanemad on sageli ise väga hõivatud ja lapsel on pikad päevad koolis, kodused tööd, huviringid ja sõbrad. Miks mitte selleks, et laps tunneks end olulisena, lepib vanem lapsega kokku kohtumise. Kõik teised tähtsad kohtumised on ju kalend- ris kirjas. Leppige ka lapsega koosolemine kokku. Sellesse panustatud aeg on parim ennetus igas valdkonnas – ka interneti turvalisuse teemal. Ja olgugi, et mõnikord jääb mulje, et teismeline ei soovi vanemaga koos aega veeta, siis tegelikkuses soovib iga laps tähelepanu.
Lihtsam on koos elada ja nutiseadmeid jagada ning kasutada, kui on selleks ühiselt kokkulepitud reeglid. Koos kehtestatud reeglid ja kokku- lepped, mis kehtivad tervele perele – ka vanematele, annavad suurema turvatunde. Samas peab meil olema oskus olla paindlik, erinevate olu- kordadega kohaneda ning vajadusel kokkuleppeid korrigeerida – aga ikka ühiselt. Keelud ja käsud tavaliselt siin ei aita. Pigem aitavad selgi- tused ja üheskoos sobivaima lahenduse leidmine.
Kui laps mängib kindlaid arvutimänge, viige end nendega kurssi, et tea- da, millises maailmas laps aega veedab, näiteks mängige koos. Hoidke end kursis ka youtuber’itega, keda laps jälgib. Tehke endale Facebooki või Instagrami konto, kui lapsel need on. Kui laps teid FBs sõbraks võtab ning avalikult pereliikmeks tunnistab, on väga hästi. Ärge rikkuge lapse usaldust tema piltide pideva laikimise või kommenteerimisega – olge vaikne vaatleja, tema tugiisik.
Väärtused, mille järgi me käitume, on digimaailmas samad, mis päris- elus. Meie lapsed kannavad samu väärtusi, mida oleme neile elu jooksul kaasa andnud. Viisakad, lahked ja sõbralikud inimesed päriselus käitu- vad selliselt ka internetis.
Kui midagi siiski juhtub, on väga oluline, et lapsevanem säilitaks rahu. Kui laps on ärritunud, laske ka temal rahuneda, enne kui uuesti suhtle- ma hakkate. Hinnangud andke käitumisele, mitte lapsele. Püüdke alati anda tagasiside lapse käitumisele, tema tegudele, mitte lapsele kui isi- kule. Lapsed õpivad meie pealt ka reageerimist. Isegi kui teil on tunne, et laps on süüdi, on teil võimalus õpetada last keerulises olukorras toi- me tulla, vastustundlikult ja seadusekuulekat käituma ning lahendusi pakkuma, olles ise talle eeskujuks. See on lapsele oluline oskus tulevi- kuks mis tahes olukordade puhul.
         52
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
      50   51   52   53   54