Page 49 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 49

  Meie teemaks oli head ja halvad osad interneti hariduses nii online’is kui ka offline`is. Meie valisime oma teema tutvustamiseks veidi teistsu- guse tee – me ei teinud tavalist videot, vaid hoopis animatsiooni. Minu ülesandeks oligi valmis teha animatsioon ning teised pidid sellele teksti koostama ja hääle peale rääkima. Selle tegemiseks oli meil aega nädal, pärast mida pidime selle esitama eri sotsiaalmeedia loojatele. Ani- matsiooni tehes olin parajalt närvis ja stressis, sest kartsin, et ei jõua seda õigeks ajaks valmis. Ma ei teadnud täpselt, mida teha, ning võtsin ühendust ühe oma rühmakaaslasega ja palusin teda appi. Olime igal õhtul ühenduses ja see oli mulle suureks moraalseks toeks. Tema abi tõstis tublisti minu motivatsiooni see animatsioon igal juhul lõpetada.
Animatsioon rääkis interneti hariduse probleemidest noorte hulgas. Kuna see on nii oluline teema, siis lootsime, et see aitab kaasa olukor- ra parandamisele. Animatsioonis oli joonistatud kolm tegelast, kellele rääkisid hääle peale minu kolm rühmakaaslast. Iga tegelane lähenes teemale eri nurga alt. Üheks teemaks oli noorte seksuaalkasvatus nii koolis kui ka väljaspool kooli. Samuti puudutati ühe teemana interneti haldajate võimalusi anda oma positiivne panus olukorra parandami- seks. Minu grupikaaslased olid väga toredad ja sõbralikud, kes aitasid üksteist rõõmuga. Kui tuli lõpuks päev esitleda oma animatsiooni, siis ei saanud mina kahjuks osaleda. Siiski kuulsin oma rühmakaaslastelt, et kõik läks väga hästi. Meid kiideti ja hindajatele meeldis meie tehtud animatsioon. Viimastel päevadel, kui kõik oli läbi saanud, tegime veel ühe viimase kõne kõik koos, kus lihtsalt rääkisime oma kogemustest, tunnetest ja oma mõtetest selle aasta vestlusringi kohta. Tervikuna oli see väga huvitav kogemus. Isegi kui ma ei saanud sellest mingit kasu oma uurimistöö kirjutamisel, oli see ikkagi kokkuvõttes väga lahe. Sain palju uusi tutvusi, kellega suhtlen siiamaani. Koostasime ka Discordi grupi, mis on meie peamine suhtluskoht. Seal on kõik noored, kes osa- lesid selleaastases vestlusringis. Kõige rohkem (lausa iga päev) suhtlen ma ühe tüdrukuga Leedust, kelle nimi on Neda. Ta oli minu rühmas ning ta oli minu moraalne tugi kogu selle protsessi vältel.
" Olen tänulik oma uurimistöö juhendajale pakutud võimaluse eest ja väga õnnelik, et sain sellise kogemuse võrra rikkamaks.
  Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
49


   47   48   49   50   51