Page 5 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 5

 tis“ käsitlemegi mitmetes artiklites, kuidas valed internetis levivad ning kuidas neid paljastada. Projekti „Targalt internetis“ teavitustööjuhi Kerli Valneri sõnul võib start valel ju parem olla, aga meist oleneb, kui kau- gele see jõuab ning millal tõde selle kätte saab.
Kõige selle valguses lõpetan täpselt samade sõnadega, mis aasta tagasi – julget märkamist ja avatud meeli nii siia- kui sinnapoole ekraani!
2021. aasta turvalise interneti
päeva tähistamine Eestis
Kerli Valner
projekti “Targalt internetis” teavitustööjuht, MTÜ Lastekaitse Liit
Aasta jooksul on paljudel meist tulnud õppida, õpetada ja tööta- da varasemast suuremal määral nutivahendite kaasabil. Seetõttu on meie digipädevused ja meediakirjaoskus muutunud olulise- maks kui kunagi varem. Tänavu 9. veebruaril tähistatav turvalise interneti päev just nendele teemadele keskendubki.
Eestis on turvalise interneti päeva fookuses kriitiline mõtlemine ja valeinfo äratundmine. Kuigi tun- dub, et internetis teeb vale tiiru ümber maailma, enne kui tõde saapad jalga saab, tasub mee- les pidada, et start võib valel ju parem olla, kuid meist oleneb, millal tõde ta kätte saab. Projekti „Targalt internetis“ eestvedamisel korraldatakse kampaania „Teeme nii, et valel on lühikesed jalad ka internetis“, mille raames jagatak- se eri meediumites teavet, kuidas info usaldusväärsust hinnata ning
   Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
5

   3   4   5   6   7