Page 4 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 4

 sed ja teadmised? Mil moel tagada erinevate andmete, iseenda ja enda lähedaste privaatsus ja turvalisus? Kuidas hakkama saada lisaks ka tehnilise poolega, alates veebiühenduse kiirusest, ekraani jagamisest ning lõpetades vajalike lisaseadmetega, mis tagavad kvaliteetse heli ja valguse ning õige arvuti või telefoni kaamera kõrguse.
Just sel põhjusel korraldasimegi hiljuti Lastekaitse Liidu meeskonnale sellekohase koolituse, kuna seesama uus reaalsus vajab uutmoodi lähe- nemist.
YouTube on täis naljakaid videoklippe piinlikest ja vähem piinlikest het- kedest, mis Zoomi-koosolekutel on juhtunud. Samas olgem ausad, mitte keegi meist ei soovi, et meie ise või keegi meie lähedane, ammugi laps, mõne sellise video peategelaseks satuks.
Aasta tagasi, enne COVID-19 kriisi, olen sellesama erinumbri „Targalt Internetis“ juhtkirjas kirjutanud: „Kas ja kuidas ühendada elutervelt seda, mis toimub ühel ja teisel pool ekraani ehk reaalsuses ja virtuaalsuses?“
Just seda pidasingi silmas, kui ütlesin, et minu meelest on väljend targalt internetis saanud koroonakriisi valguses laiema ja sügavama tähenduse. See on justkui meie digiühiskonnas orienteerumise ning otseses mõttes ellujäämiseks vajalike teadmiste ja oskuste ABC-pakett.
Samamoodi võiks vajalikuks ABC-paketiks nimetada ka märtsis 2020 sündinud kodanikualgatust „Igale koolilapsele arvuti“, mille ettevõtete ja omavalitsuste vahelise info koordineerimine aprillis 2020 meile üle anti. Detsembris 2020 lisandus sinna ka Haridus- ja Teadusministeeriu- mi toetus. Kõik need sammud on kokkuvõttes aidanud kaasa olukorrale, et tuhandetes abivajajate kodudes on arvuti, mida seal enne kriisi ei olnud.
Interneti kaudu jõuab meieni tohutu infotulv. Kõrvuti tõese ja kasuliku infoga levib internetis ka kontrollimatut infot ja lausa valesid. Vale võib internetis kiirelt jõuda tuhandete või miljonite inimesteni, kes kiires infovoos ei suuda valet tõest eristada. Selles numbris „Targalt interne-
  4
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021


   2   3   4   5   6