Page 7 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 7

 osa võtta meemikonkursist „Päriselu internetis vs kujutlus“, mille raa- mes oodatakse plakatlikke meeme. Teemadeks on sõprus ja kuulsus internetis, distantsõpe ja turvalisus ning IT-ametid ja päriselu.
Alates 9. veebruarist on 1.–6. klassi- de õpilastel võimalus ennast proovile panna kastist välja mõtlemise nuputa- misvõistlusel KüberNööpnõel. Võistluse ülesanded on seotud loogika, tähele- panu ja krüptograafiaga, mis annavad head eeldused olla hiljem edukas küber- turbes. Võistlus toimub nii Eesti kui ka vene keeles. Turvalise interneti päeval alustab taaskord ka KüberPähkli uuring, mis seekord on suunatud lihtsustatud õppekavaga klassidele ja koolidele. Foo- kuses on erinevad digitaalse ohutuse ja küberkaitse teadmised. Rohkem infot
leiab lehelt www.kyberpahkel.ee
Kooliaasta alguses toimus projekti „Targalt internetis“ raames õpi- lasvõistlus „Valede jaht“, mille käigus noored üle Eesti püüdsid kinni sadakond valet. Parimate tööde põhjal koostati Harno eestvedamisel turvalise interneti päevaks valede jahi e-test, mis koosneb selgitavatest tekstidest, enesekontrollitestidest ning viidetest kasulikule materjalile. Materjal on mõeldud kasutamiseks kõikidele teemast huvitatutele. Kuigi võistlus sai läbi ja test on loodud, siis valede jaht jätkub. Rohkem infot lehel https://www.targaltinternetis.ee/valedejaht/
Turvalise interneti päeval ilmub ka see Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last erinumber „Targalt internetis“, kuhu on koondatud temaatilised artiklid, mis seekord on seotud peamiselt distantsõppega seotud väl- jakutsetega, kriitilise mõtlemise ja valeinfo äratundmisega ning noorte kaasamisega.
Turvalise interneti päeva raames saab maailmas toimuvast lugeda lehel
www.saferinternetday.org
 Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
7


   5   6   7   8   9