Page 3 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 3

  Igapäevaelu kolis veebi, mis ja kui- das edasi?
Varje Ojala
Juhatuse liige
MTÜ Lastekaitse Liit
Kui enne suure internetiaja algust mängisid lapsed õues või olid sõprade juures, siis üldiselt lapsevanemad teadsid päris täpselt, kus ja kellega nende laps on.
Tänapäeva laps võib istuda nutiseadmes toimetades meie kõrval diiva- nil või olla teises toas ja meil pole õrna aimugi, kus või kellega ta aega veedab, millega tegeleb või milline keskkond teda päriselt ümbritseb.
Küberruumis varitsevad ohud on täpselt sama reaalsed kui kõik see, mis toimub füüsilises maailmas, ainult et küberohtu on oluliselt raskem märgata ning seetõttu on ka lapsevanematel keerulisem oma last aida- ta ja toetada. Siinkohal tulevadki appi erinevad eksperdid, materjalid ja koolitused, sealhulgas kõik see väärt info, mida on võimalik leida lehelt „Targalt Internetis“ ning ka siinsest veebiajakirja Märka Last erinumb- rist „Targalt internetis“.
Ühtlasi tundub mulle, et eelmisel aastal alanud piirangute ja eriolukorra valguses on saanud väljend targalt internetis sootuks laiema ja süga- vama tähenduse. Kolis ju ühtäkki veebi kogu meie elu, alates juhatuse koosolekutest kuni joogatreeninguteni.
„Uus reaalsus on see, et me kõik oleme teletähed. Ainult et igaühel tuleb olla teletäht oma arvuti või telefoni ees,“ naljatles Balti Filmi- ja Meediakooli veebikohtumiste Zoomi-koolitusel Katrin Saks. Kuidas sel- le uue reaalsusega hakkama saada? Kuidas omandada vajalikud osku-
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
3
   1   2   3   4   5