Page 46 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 46

 talle anda.“ Ometi avastan ka iseennast ikka ja jälle olukorrast, kus oluliselt kiirem ja kergem on mingid asjad kuhugi maale valmis seada ning alles siis laste arvamuse küsimiseks nende poole pöörduda.
Samamoodi nagu ma olen lastele ja noortele vastutuse andmise ja nen- de usaldamise usku, olen ma ka seda usku, et lastel ja noortel on vaja tegeleda päris teemadega, mille puhul on selge, MIKS seda kõike vaja on. Üheks illustreerivaks näiteks on erinevad küsimustikud ja üleskut- sed, mis kaovad helesiniste ekraanide virvendavate ridade vahele kui vits vette, ilma et keegi neile suuremat tähelepanu pööraks. Põhjuseid on mitu, alates sellest, et infovool on lihtsalt niivõrd suur, lõpetades sellega, et pole üheselt ja konkreetselt selge, mis küsimustike ja üles- kutsete tulemusel saama hakkab. Oluline on, et laps võtaks selle aja ja annaks teada, mis ta arvab. Infovoolu virvarris ei saagi tegelikult pahaks panna, et noorte osalus kipub madal olema ning et kaasatud on vaid teatud protsent aktiviste.
Eluline ja oluline
„Kõik väärivad võimalust abi saada, vahet pole kas alaealine või mitte. Mentaalne stabiilsus või ebastabiilsus ei küsi vanust,“ on üks paljudest vastustest, mille saime, kui uurisime lastelt ja noortelt psühhiaatrilise abi kättesaadavuse olulisuse kohta.
19. oktoobril 2020 viisime läbi kiirküsitluse „Psühhiaatrilise abi kät- tesaadavus laste ja noorte jaoks“, mis jõudis Lastekaitse Liidu Face- booki lehe ja sealse 113 jagamise kaudu enam kui 20 000 inimeseni. Facebooki kaudu oli ankeedile vastajaid 195 ning Lastekaitse Liidu noortekogu Instagrami www.instagram.com/lastekaitseliidunoortekogu story vahendusel oli vastajaid 97, mis teeb kokku pea 300 last ja noort. Mõlemal juhul tuli ka üllatavalt palju täiendavaid ja sisulisi kommen- taare ning isikliku kogemuse jagamist. Miks? Sest tegemist oli reaalse teemaga, mis oli oluline, eluline ning oli selge, MIKS me seda küsimust küsisime. See kõik andis tänuväärt sisendi ka temaatilisse arvamus- se: Lastekaitse Liidu arvamus psühhiaatrilise abi kättesaadavuse kohta alaealistele.
  46
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
   44   45   46   47   48