Page 45 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 45

   malik tulu teenida, vaid pigem meeldetuletus, et ohtu- dest on vaja teadlik olla, ent sama oluline on näha ka
kõiki neid võimalusi, mida digiühiskond pakub.
Mitte ainult lastele, vaid ka koos lastega
2019. aastal õnnestus mul osaleda Brüsselis toi- munud ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. juu- beli tähistamisel. Tegemist on sündmusega, mis tõi kokku nii täiskasvanud kui ka noored Euroo- past ja mujalt.
Muuhulgas jäi laste sõnavõttudest kõlama järg- mine:
* tehke asju mitte meie jaoks, vaid koos meiega;
* palun ärge rääkige meile sõna andmisest, vaid andke meile sõna;
*lapsed on suurepärased muutuste esindajad. Palun lubage meil teiega koos meid puudutavates küsimustes lahendusi otsida ja tegut- seda. Usume, et meie käes on nii mõnigi võti, mis avab rohkem uksi, kui
te praegu ette kujutate.
Kui asi puudutab mistahes digikeskkondasid, suhtlusplatvorme või nuti- seadmeid, peab see viimane punkt eriti täpselt paika. Meil on vaja aru saada ning mõista, et kuigi täiskasvanute tugi, oskused, teadmised ja kogemused on olulised, saavad muuhulgas ka lapsed ise näidata meile, täiskasvanutele, suunda ning aidata meil eesmärgini jõuda.
Teisisõnu ei ole mitte alati vaja valmis lahendusi, vaid on täiesti okei ning tegelikult lausa mõistlik ja vajalik kaasata lapsi algfaasi, anda neile võimalus sõna sekka öelda ja tegutseda.
Vastutust andes ja kandes
Kunagi noorsootöötaja rollis olles kõnetas mind kusagilt kuuldud lause „Selleks, et laps saaks vastutust kanda, on vaja see vastutus esmalt
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
45
   43   44   45   46   47