Page 44 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 44

  44
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
Nutiseadmed kui suhete hävitajad või inimeste ja info ühenda- jad?
Kristi Märk
Lastekaitse Liidu noortekogu koordinaator
Helendava ekraani taha kös-
si vajunud ning muust maa-
ilmast justkui ära lõigatud
lapsed, noored ja täiskasvanud
on üks viis, kuidas iseloomustada
meie praegust aega. Ometi sümbo-
liseerivad needsamad nutivahendid
piiramatuid võimalusi, mille puhul saab
määravaks küsimuseks, mis otstarbel ja kui-
das keegi neid kasutab. Mis siis, kui digilahendus-
te võimuses on lapsi, noori ja täiskasvanuid ühendada viisil, nagu see kunagi varem võimalik pole olnud?
Mõned aastad tagasi kirjutasid ajalehed India päritolu noormehest, kel- lest sai 19-aastaselt Inglismaa noorim miljonär. Ajal, kui suur osa lapsi kulutab oma online’is veedetud aja mängimisele või niisama chatti- misele, tegeles Akshay Ruparelia koolitöö kõrvalt sellega, et kasutas oma telefoni erinevate kinnisvaratehingute läbirääkimiste jaoks. Nimelt asutas ta saidi doorsteps.co.uk, mille netoväärtus oli aasta peale tegut- semist enam kui 10 miljonit inglise naela. Tänu internetile ja nuti- seadmetele, mida me kohati ära kiruda ei jõua, on tänaseks maailmas rohkem alla 20-aastaseid miljonäre kui iial varem.
Ometi pole selle loo fookuses fakt, et enda telefoni ja arvuti abil on või-

   42   43   44   45   46