Page 43 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 43

   kiusuprobleeme ja toetaks noorte vaimset tervist. Eelmisel sügisel, kui kuulsime Haridus- ja Noorteameti Clanbeati rakendusest, saime kohe aru, et see on just see, mida oleme otsinud, ja me tahame selle sünnile kaasa aidata. Nüüd on see saanud valmis nii eesti- kui ka venekeelsena. Eriti oluline on, et lahendus sai loodud koostöös peamiste kasutajate – noortega, pakkudes turvalist ja struktureeritud suhtlusplatvormi, või- malusi jagada oma mõtteid ja emotsioone ning planeerida ja analüüsi- da oma õppimist.
Loodan, et selle platvormi kaudu saab Eestist alguse üks väga vajalik haridusinnovatsioon, mis viib meie positiivse kogemuse ka kogu maa- ilma. Mis kõige olulisem, usun, et loodud keskkond annab parema või- maluse mõista noorte tundeid, mis aitaks kaasa igakülgsele toetamisele ja arenemisele.
Proovime ära!
  Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
43


   41   42   43   44   45