Page 2 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 2

 Juhtkiri 3
2021. aasta turvalise interneti päeva tähistamine Eestis 5
Võtame valedel hoo maha 8
Kaitsepookimine diginakkuste vastu nõuab pidevat tööd 11
Minu väike digi-Sherlock ehk kuidas õpetada last infot kriitiliselt 16 hindama
Kes eksib, kui kuulujutul on verised tagajärjed? 20
Ühiskondlik allakäiguspiraal 23
Õpilasvõistlus „Valede jaht“ – Eesti noored paljastasid veebivalesid 26
Infoühiskonna uuringud digiõppes kraabivad välja uusi probleeme 30
Hübriidõpe kui uus õppetöö vorm on tulnud, et jääda 33
Mis imeloom on kübereetika? 38
Noorte arengut saab toetada ainult siis, kui me neid kuulda võtame! 41
Nutiseadmed kui suhete hävitajad või inimeste ja info ühendajad? 44
Uusi sõpru, kuhjaga eneseületust ja digijoonistuste kaudu noorteni 47
Kuidas ennetada veebikeskkonnas seksuaalset väärkohtlemist 50
Kui märkad veebis laste seksuaalset väärkohtlemist, siis anna sellest 56 teada vihjeliinile
KüberNööpnõel tuleb taas! 58 KüberPähkli ERIuuring 4.–9. klassile kutsub veebruaris testist osa 59
saama LAK õppe õpilasi
KüberPähkli uuringu seekordsed tulemused näitavad ebaühtlust 59 õpetamise kvaliteedis
Projekti „Igale koolilapsele arvuti“ abil on arvutid jõudnud tuhandete 61 perekondadeni ja abivajajate nimekirjas on ootel veel sama palju
Ohutute valikute teejuht meediamaastikul 66
Märka Last veebiajakirja Targalt internetis erinumber, veebruar 2021 Väljaandja: MTÜ Lastekaitse Liit
Keeletoimetaja: Elin Lepik
Toimetaja: Kerli Valner
Kujundus: Ain Saare
Kasutatud pildid: pixabay.com ja erakogu
Toetajad: Ajakirja väljaandmist toetas projekti Targalt internetis raames sotsiaalministeerium ja kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastust.
Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt väljaandja ega kajasta tingimata Euroopa Liidu arvamust.
   2
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
SISUKORD
   1   2   3   4   5