Page 38 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 38

 Mis imeloom on kübereetika? Anu Tammeleht
Helsinki Ülikooli doktorant; Tallinna Ülikooli eetika analüütik
Kuidas me tavaliselt lastele küberturvalisusest räägime? Tavali- selt keegi vanem ja targem ütleb, et tee nii ja ära tee naa: vahe- ta paroole, varja oma kaamerat, ära suhtle võõrastega, ära ava kahtlaseid kirju ja nii edasi. Kas sellest midagi kasu ka on? Kas lapsed tunnevad end nende soovituste tagajärjel turvalisemalt?
Eetikast, veel enam kübereetikast, rääkimine on nii täiskasvanutele kui ka lastele keeruline – see on ju midagi, mida käega katsuda ei saa, see on pigem väärtuskasvatus ja üldpädevuste arendamine. Üldpädevuste ‘õpetamise’ üle ei ole ka spetsialistide seas üksmeelt – osad arvavad, et neid pädevusi saab vaid eeskuju järgi omandada; osad arvavad, et peaks eraldi tund olema; osad arvavad, et kui mingiks vanuseks ei ole teatud pädevused/väärtused omandatud, siis on juba liiga hilja. Siiski, on olemas meetodeid, mis on eetikapädevuste arendamisel häid tule- musi andnud.
Mõelgem korraks järgmise juhtumi peale:
" Peeter kõnnib mööda tänavat kooli poole ja äkki märkab mingit sagimist kooli lähedal pargis. Ta nihkub pisut lähemale ja näeb, et rühm õpilasi tõukab ja solvab ühte poissi. Üks rühma liikmetest filmib seda kiusu oma telefoniga. Peeter eemaldub kiiresti ja peagi ununeb see vahejuhtum. Paari päeva pärast ringleb see kiusamise video netis ja on kuulda, et see poiss, keda kiusati, ei ole kooli tulnud.
Kuidas tundub – kas tegu on ebatavalise juhtumiga? Kas selliseid asju võib juhtuda või mitte? Kuidas näeb laps seda juhtumit? Kuidas täis- kasvanu? Kuidas lahendaksid juhtumi lapsed? Kuidas täiskasvanud?
 38
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021


   36   37   38   39   40