Page 39 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 39

  Kui räägime eetikast (ja et mitte filosoofiliseks minna), siis see võiks olla heaks inimeseks olemine. Või teiste sõnadega – kuidas teha häid ja õigeid otsuseid. Kui räägime kübereetikast, siis võiks seda mõista kui veebis õigete (loe: turvaliste – ennast ja teisi mitte kahjustavate) otsuste langetamist.
Birgy Lorenz kirjutas veebruaris 2020 ajakirjas Märka Last „Targalt Internetis“, et koolides on vajadus õppematerjali järele, mis käsitleks moraali ja eetikat just küberkeskkonna vaatevinklist ning mis aren- daks kõrgema kategooria mõtlemist, nagu eetikaprobleemide analüüs ja lahendamine.
Kuna olen juba mitu aastat uurinud eetikapädevuste arendamist ja pari- maid pedagoogikaid selles vallas, pöördus minu poole üks küberkaitse õpetaja ja ütles, et on vaja kübereetika õppematerjali. Eetikapädevuste arendamine oli mul selge, küberist ei teadnud ma rohkem kui iga teine inimene – koostöös sündis aga kübereetika praktiline töötuba (mõeldud põhiliselt põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile). Materjali sai kohe ka katsetatud ja tagasiside õppijatelt oli väga positiivne.
Miks me peaksime kübereetikast üldse rääkima? Ja kes peaks seda tegema? Ning kuidas? Eetikapädevuste arendamise eelduseks on eeti-
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
39

   37   38   39   40   41