Page 40 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 40

  40
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
lise tundlikkuse arendamine – ehk siis, kas me üldse näeme, et teatud situatsioonis on midagi valesti? Mõelge korraks selle juhtumi peale, mis on eespool? Mitut probleemi märkate? Mitut probleemi märkab laps? Eetikahariduses töötab väga hästi juhtumitega tegelemine – juba põgu- sad vestlused lastega nii kodus kui ka koolis aitavad neil paremini näha probleeme, mida nad üksi ei pruugi näha.
Järgmise sammuna võiks lastega läbi vaadata, kes meie juhtumiga seotud on – vaatame seda uuesti. Kiusatavat ja kiusajaid tavaliselt märgatakse kohe. Aga Peeter? Aga kõik need inimesed, kes seda videot veebis vaatavad ja levitavad? Aga kiusatava lapse vanemad? Klass ja kool? Suuremat pilti on lastel väga raske märgata, siin tulevad appi vanemad ja õpetajad, kes aitavad arutada, kuidas see juhtum võiks mõjutada näiteks Peetri klassikaaslasi, rääkimata kiusatavast poisist ja tema vanematest. Kas meil kõigil pole siis õigus õiglasele kohtlemisele? Kas meil on õigus turvaliselt kooli minna ja seal õppida?
Ning alles kõige lõpuks võiks arutada, mida ette võtta. Muidugi võiks arutleda, mida keegi oleks või poleks pidanud tegema, aga tõhusam on see, kui lapsed ise pakuvad välja erinevaid lahendusi. Täiskasvanu roll on aidata näha erinevate lahenduste mõjusid – ega teatud lahendus ei kahjusta kedagi või midagi? Võib-olla on mõni lahendus kellelegi kasu- lik ja kellelegi mitte.
Ja kõige lõpus võiks lapsel lasta arutleda, mis tunne temal oleks olla eri poolte kingades – selline situatsiooni tunnetamine aitab kaasa empaa- tia kasvule. Samuti aitab see läbi mõelda, kuidas käituda, kui minuga peaks midagi sellist juhtuma, kelle poole pöörduda ja kuidas abi leida. Alles nüüd on kasu nendest juhtnööridest, mida täiskasvanud tavaliselt annavad (nt ära jaga oma andmeid, määra parem parool, ära võõras- tega veebis suhtle jne).
Kokkuvõtvalt, laste väärtuskasvatusega peavad nii vanemad kui ka õpe- tajad koolis pidevalt tegelema. Küberturvalisus saab siiski alguse sel- lest, et me mõistame, miks üks või teine asi on hea või halb ning seda aitab meil mõista eetika. Eakohaseid õppematerjale ei ole hetkel kuigi palju, aga nende arendamisega tegeletakse. Kui on hakkajaid kaasalöö- jaid või toredaid ettepanekuid, siis võib julgesti autori või Lastekaitse Liiduga ühendust võtta.
   38   39   40   41   42