Page 36 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 36

 36
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
Kuna tavalise veebikaamera vaatenurk on liiga kitsas ning sellega on näha vaid osa õpilasi, hankisime klassiruumi kõige soodsamad lai- nurk-veebikaamerad (Logitech C922 PRO). Õpetaja näeb ja kuuleb kogu klassi ning õpilased näevad õpetajat klassis suurelt ekraanilt. Selliselt on õpetamine võimalik.
Usun, et meie õppetöö tulevik liigubki suunda, kus õppetöös osalemist ei takista füüsiline asukoht ning virtuaalsus on normaalne olek.
Kui me minevikus natuke mängisime selle mõttega, et mis oleks kui ... , siis nüüd on olemas reaalne väärtuslik kogemus ja teadmine, et saab küll. Lihtsalt on vaja julgust katsetada, et teada, mis on efektiivne ja toimib ning mis heita kõrvale. Õppida ja areneda saame ainult prak- tiliste kogemuste kaudu, „learning-by-doing“ nagu ütleb John Dewey haridusfilosoofia.
Kui küsisime sel nädalal tagasisidet 3. ja 4. klassi õpilastelt, et kui- das on õppida, kui õpetaja on ekraanil, vaatasid nad küsijale üllatunud näoga otsa ja ei saanud küsimusest aru. Kehitasid õlgu ja ütlesid, et tavaline tund ju...
Me teame, et meie tunnid ei ole praegu veel 100% sama efektiivsed kui kontaktõpe. Me lihtsalt ei tea veel, milline on see kõige parem praktika. Siiski usume, et selliselt õppetöös osalemine on õpilase jaoks mõjusam, kui iseseisev töö, sest õpetaja selgitused ja juhendamine on lapsele õppimise juures hindamatu väärtusega. Olgu kasvõi ekraani vahendu- sel. Juhendada saab õpetaja ka ettesalvestatud videoga, aga sellega kaob ära personaalsus ja lapsed tunnetavad seda hoopis teisiti. Eriti Youtube’i ajastu noored, kes on harjunud videote vaatamisega.
Tulevikku vaadates on oluline, et me leiaksime head veebitööriistad, tehnilised seadmed ja sobiva metoodika. Siin vajaksid koolid natuke ka riigi tuge. Ei piisa lihtsalt õpetajakoolitusest ja heast tahtest. Vaja oleks reaalseid investeeringuid tehnilistesse vahenditesse ja keskkondadesse, head asjad paraku maksavad.
Peale selle on virtuaalse tunni ettevalmistamine õpetaja jaoks lisatöö ning korraldamine oluliselt kurnavam kui kontakttund. Tulevikus võiks kaaluda võimalust, et üks veebitund on tööaja arvestuses samaväärne kahe kontakttunniga – see on võrdne energiaga, mida õpetaja peab


   34   35   36   37   38