Page 33 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 33

 Hübriidõpe kui uus õppetöö vorm on
tulnud, et jääda
Kaire Teemägi ja Diana Veskimägi
Pärnu Vanalinna Põhikool
 Kui õpilane on terviseameti otsuse kohaselt eneseisolatsioonis, siis on kooli ülesanne tagada õpilasele juhendatud õpe. Et juhendatud õppe organiseerimine ei oleks õpetajale lisakoormuseks, lahendasime asja nii, et õpetaja võtab kasutusele lisasülearvuti ja kutsub kodusolija(d) selle kaudu veebitundi. Laps näeb õpetajat ja tahvlit, kuid mitte klassi- kaaslasi. Lapsel peaksid olema tunni ajal peas kõrvaklapid, et ise kuulda ja rääkida, samal ajal klassiruumi privaatsust säilitades.
Otsustasime lisasülearvuti kasuks mitmel põhjusel. Esiteks on see väga
Kui me kevadel koju jäime ja distantsõppe lahendusi leiu- tama hakkasime, polnud meil aimugi, et olukord õppetöö korraldamisega saab kuida-
gi veel keerulisemaks minna. Sest siis ju tundus, et midagi keerulisemat kui distantsõ- pe sellisel kujul, et õpetaja juhendab kodus õppivaid õpi- lasi, olla ei saagi. Aga sügisel
selgus, et saab ikka küll.
Kui esimesed õpilased jäid koju isolatsiooni, eristasime endi jaoks järgmised hübriid- ehk põimõppe stsenaariumid.
Osa õpilasi on kodus, õpetaja ja ülejäänud õpilased on klassiruumis
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
33


   31   32   33   34   35