Page 32 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 32

  Olen nõus, et e-õpe (tänapäevase teadmise ja oskuse kohaselt) ei asen- da klassiruumiõpet ja õpetajaid ei saa asendada veebilehega ja AI tee- nusega. Õpet laiendada saab, asendada ei saa. Tänapäevane õpetaja kurdab, et tema kasutab tehnikat aktiivselt, küll aga mitte õpilane, kel pole piisavalt seadmeid/netti; COVID-19 tõi juurde e-testimise, mis ilma adaptsiooni ja tagasisideta ei toeta sügavat õppimist ja on osa pigem pinnapealsest õppimisest; videote vaatamine, piltide ja videote tegemi- ne ilma kinematograafiliste teadmiste omandamiseta arendab lastest kehvade oskustega youtuber-eid. Tundub, et enne leitakse meditsiinis ravim, mis stimuleerib x asja omandamist vähema vaevaga, kui hari- duses muutuksid fundamentaalsed põhimõtted traditsioonilisest õppest päris digiõppesse. Peame aga haridusmullist edasi nägema infoühis- konda puudutavat suurt pilti. Minu meelest on hädavajalik, et kool siiski annaks digitaalsesse potitreeningusse oma osa. Muidu tuleb seda teha tulevikus tööandjal.
Eesti suur küsimus on ka see, et kas oleme infoühiskonnas eesotsas juhtiva digiriigina ka haridusteadustes või mitte. Teised maad liiguvad enam digiradadel – meil on võimalus oma e-riigi maine hariduse stag- neerumise tõttu üsna kiiresti kaotada. Juba praegu tuuakse välja õpe- tajate vananemise ning jõudluse ja efektiivsuse probleemid. Kvaliteet kaob koos sellega. Samamoodi uues reaalsuses muutub oluliseks ohu- tus. Infoühiskond on kiire – kuidas tagada, et selles protsessis vähem andmeid lekiks; kuidas aidata neid, kes on liiga vähe või ülemäära vir- tuaalses maailmas ja mis see endaga kaasa toob.
Praeguse TÜ uuringuga tõsteti esile probleem – lahendusi peame nüüd hakkama üheskoos otsima! On oluline, et Eestis korraldatakse erinevaid digiharidusteemalisi uuringuid, mis avavad probleeme eri vaatenurka- dest, sest ainult nii selgub tõde ja parim viis Eestile.
 32
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021


   30   31   32   33   34