Page 30 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 30

 30
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
Infoühiskonna uuringud digiõppes kraabivad väl- ja uusi probleeme
Birgy Lorenz
Tallinna Tehnikaülikooli küberkaitse teadur Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi juhatuse liige
Jaanuaris tutvustati informaatika õpeta-
mise konverentsil Tartu Ülikoolis uuringu „Digivahendite kasutamisega kaasnevad probleemid“ (Karin Täht) tulemusi, mis too-
vad välja negatiivsed tagajärjed arvutite ja nutiseadmete kasutamisest. Kasvab ärevus, langevad tulemused, oskuseid omandatakse pinnapealselt. Tuuakse kaasnevaid näiteid ka OECD uuringutest. Iga kuulaja peaks mõtlema
– kuhu on koer maetud? Kas tõesti on asi laste liigses tehnika kasutamises või pigem puudulikes õpetamismetoodikates ja harivate tegevuste puudu- mises nutiseadmega?
Kui kool eeldab e-õppes traditsioonilise õppe viise, siis ei saagi
asjad olla hästi, sest e-õppesse kantud traditsioonilise õppe meeto-
did ei toimi. Kindlasti olid samad teemad õhus Gutenbergi trükipressi leiutamise aegu 15. sajandil, ehk ka siis olid üleval arutelud „trükipress on vaja ära keelata, sest haridus muutub kättesaadavaks enamatele kui ainult akadeemikutele, riigipeadele ja usukandjaile“. Haridusvõimalus lihtrahva käes tähendas rohkem mõtlejaid ja alternatiivsete sõnumite levimist, mis ei soosinud riigivalitsejate tegevust.
Vaadeldud uuringust kõlas läbi, et lapsed, kes on 6+ tundi netis, on teistest depressiivsemad, eriti need, kes pärast e-õpet kodus veel 6 tun- di (kokku 12) netis istuvad. Küsin – kas lapsed, kes on päriselus dep- ressiivsed, lähevad oma murele otsima lahendust netist või on kõiges süüdi salakaval internet? Enne COVID-19-t ei olnud koolis seadmete kasutus ainetunnis igapäevane nähtus (PISA 2019). Minu teada ei ole


   28   29   30   31   32