Page 18 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 18

  18
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
Käitumismustrid internetis
Järgmiseks võiks noorega koos arutleda platvormipoliitika ja konkreet- sete äppide kasutamise ja usaldamise üle. Noored eelistavad informat- siooni saada pigem piltidest ja videotest, kui pikematest tekstidest, ning on üldiselt esimesed, kes on valmis uusi platvorme proovima. Uuri tema praeguse lemmikäpi kohta. Mida kasutavad eakaaslased? Otsige koos äpi kohta lisainfot: on see turvaline? Millega nad raha teenivad? Kas on olnud juhtumeid, kus äpi haldureid süüdistatakse kasutajate andmete ebaeetilises kasutamises?
Sellise arutelu eesmärk on panna noort mõtlema ka meediumile, mida nad informatsiooni saamiseks või edastamiseks kasutavad. Äpid paku- vad erinevaid võimalusi ning ka manipulatiivsed ohud on mõneti eri- nevad. Võtke näiteks populaarne FaceSwap’i äpp. Kahtlemata on lõbus enda nägu Rihanna keha küljes muusikavideos tantsimas näha, aga see tähendab, visuaalset infot ei saa usaldada – info võib olla eksi- tav nii teksti, pildi kui ka videoformaadis. Manipuleeritud videosisu ehk deepfakes’i loomine on üks küberkiusamise vorme. Samuti võib küber- kiusamine tähendada videote levitamist, mida postitades lootis kasu- taja, et need kustutatakse – näiteks jääb tegelikult alles ka Snapchatis saadetud sisu. Täiskasvanule, kes vastutab alaealise tegevuse eest, ent ei jõua kõikide äppide trendidega end kursis hoida, on sellise mõtteva- hetuse juures heaks abimeheks Better Internet For Kids.
Mida rohkem aega erinevates äppides veeta, seda rohkem tuleks mõelda ka sellele, kas meie tarbitava info maht on üldse enam hoomatav – või veedame doomscroll’ides nii palju aega, et ei jõuakski kõike, mida algo- ritmid meid uskuma panevad, enam kontrollida? Soovitan kogu perega võtta nädal, mil analüüsite enda tegevust nii arvutis kui ka nutiseadmes. Selleks on näiteks äpp Screen Time iPhone’idel või ManicTime arvutis. Kui meie meeled on pidevast infovoost ülekoormatud, pole mõtet ka kriitilise mõtlemise rakendamisest rääkida. Hüpertarbimise harjumuse juures ei jää analüüsiks enam lihtsalt aega.
Ühiselt õppimine
Peame täiskasvanute, mentorite ja eeskujudena peeglisse vaatama. Noorte infokäitumine sõltub paljuski sellest, kas, kuidas ja kui palju   16   17   18   19   20