Page 19 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 19

 nende lähedased tehnoloogia seltsis aega veedavad. Samuti näitame tahes-tahtmata võrguvanemlusega eeskuju – kui jagame sotsiaalmee- dias valimatult kõike, ei ole põhjust eeldada, et järeltulev põlv hoolsam oleks.
Valimatust jagamisest rääkimiseks on hea abimees digitaalse jalajälje kontseptsioon. Teoreetiline teadmine, et kõik, mida internetti riputad, jääb sinna igaveseks, on enamikel meist olemas, aga proovige praktilist lähenemist. Laadige koos lapsega alla tema Facebooki infopakk. Tihti ehmatab ära näiteks see, et Facebook salvestab isegi hetke, mil öösel telefoni pealt kella on vaadatud.
Veel võiks praktilise õppetunnina koos üle vaadata ka teiste äppide load nutitelefonis. Miks on vaja pilditöötlusprogrammil ligipääsu mikrofo- nile? Mille jaoks peaks märkmete tegemise äpp asukohale pidevalt ligi pääsema? Ühine arutlemine ja ebavajalike ligipääsude eemaldamine koos baasteadmisega, et tähelepanumajanduses müüvad kõik äpid kas meie tähelepanu või siis andmeid selle kohta, kuidas meie tähelepanu võita, viivad edasi filosoofilisemate aruteludeni. Näiteks, kui palju arva- musi oleme moodustanud informatsiooni kontrollides ja analüüsides ning kui palju meie tõekspidamistest on lihtsalt algoritmiline ajupesu?
Intuitiivselt kipume kõik usaldama informatsiooni, mis kinnitab meie varasemaid tõekspidamisi, tuleb meie arvates usaldusväärsest allikast koos kaaslaste heakskiiduga ning tundub asjakohane ja hoomatav. Tänapäeva teismeliste infootsikäitumine eristub vanema generatsiooni omast, lähtudes autonoomse otsimise ja info usaldusväärsest allikast kontrollimise printsiibist: esmalt guugeldatakse, et peamine idee kätte saada ning seejärel pöördutakse usaldusväärsemate, autoriteetsete alli- kate poole. Just selle generatsiooni noorte infotarbimisharjumustel on eeldus info kriitiliseks hindamiseks olemas, sest kaheastmelise kontrolli meetod on juba sisse harjunud.
Noored mõistavad, et guugeldades võib saada ka väga vildakat infot ning taipavad seda kontrollida. Kui suudame täiskasvanutena seda harjumust suunata ning aidata neil seda arusaama konteksti asetada, oleme astunud olulise sammu kogu ühiskonna vastupanuvõime tõstmi- seks.
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
19
   17   18   19   20   21