Page 17 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 17

  kõneleb arst või müüriladuja), kas allikas tõendab infot täies mahus (ehk on veendumiseks allikaid juurde vaja) ning kas allikas on asja- kohane (või hoopis aegunud). Ja viimaks tuleb informatsiooni hinnata – kas see selgitus on lihtsaim, kas on ka alternatiivseid lähenemisviise ning mis võib olla selliste narratiivide tagajärg.
Sisuliselt on kriitiline mõtlemine refleksioon. Kindlasti ei tähenda kriitili- ne mõtlemine tingimata küünilisust, ehkki tervislik annus skepsist kulub internetist leitu analüüsimisel marjaks ära, seda juba platvormide toi- mimisloogika tõttu. Meile tasuta kättesaadavad äpid teenivad kas rek- laamimüügist või meie andmete müügist: arvutiprogramm registreerib iga meie laigi, video jälgimise, kerimise ja muu aktiivsuse platvormil,
et seejärel meist digitaalne avatar kokku panna ja selle põhjal aina uut sisu soovitada. Soovitusalgrotimid töötavad ühel põhimõttel: tekitame emotsiooni, et kasutajat kasvõi hetk kauem platvor-
mil hoida ka radikaliseerumise ja eksitamise hinnaga.
Esimene arutelu noorega võikski olla just internetist informatsiooni saamise, analüüsimise ja levitamise seisukohast. Üks valeinformatsiooni leviku põhjuseid on inimeste harjumus artiklit, pilti, viidet vmt sot- siaalmeedias jagada seda tegelikult avamata. Kui palju noor Twitteri kuvatõmmiseid või meeme kont- rollib enne kui edasi jagab? Kas ta teadvustab, et ajajoonel ei näidata mitte kõige õigemat, vaid kõige
rohkem reaktsioone saanud postitusi?
Tuleks mõelda ka tagajärgedele. Kui viraalseks läheb kõik, mis tekitab kasutajas emotsiooni, siis millist jama võib põhjustada töödeldud (ehk eksitava) säutsu levik? Näiteks postitas säutsu poliitik Gladys Wangat teesklev libakonto, jättes mulje justkui sooviks ta parteid vahetada, mis oleks võinud lõppeda töö kaotusega. Liba- konto ja päriskonto ainus visuaalne erinevus oli üks liigne punkt nimes. Kas noor märkab selliseid asju? Teab ta ehk ise rääkida mõne näite, kus välja mõeldud informatsioon on viraalselt
levima hakanud ja kellelegi kahju teinud?
  Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
17

   15   16   17   18   19