Page 16 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 16

 Minu väike digi-Sherlock ehk
kuidas õpetada last infot kriitiliselt
hindama
Maia Klaassen
TÜ meediauurija
Sotsiaalmeediast ja virtuaalsest jalajäljest on pikalt räägitud kui eraelu pikendusest. Viimasel aastal, tubasemates tingimus- tes kui kunagi varem, on nii töö, õppimine, meelelahutus kui ka suhtlus toimunud digiseadmete vahendusel. Virtuaalreaalsus on uus reaalsus.
Maailma Terviseorganisatsioon nentis juba 2020. a kevadel, et lisaks koroonaviirusele seisame silmitsi ka infodeemiaga. Müütide, vandenõuteooriate, arvamuste ja faktide vahel oskavad vahet teha vähesed: eksperdid, kõrge meedia- kirjaoskusega inimesed või ajakirjanikud. Paratamatult mõjutab valeinfo kontrollimatu levik ka ühiskonna noo-
rimaid liikmeid. Mida rohkem infomüra, seda vähem on jaksu informatsiooni filtreerida ja analüüsida.
Ideaalses maailmas oleks meedia-, info- ja digipä- devuste õpetus kohustuslik kõigile, kes nutiseadet kasutavad – täpselt nagu lennuki juhtimiseks on vaja esmalt koolis käia. Tegelikult langeb enamik sellest vastutusest Eestis ikkagi indiviidi õlgadele.
Mida teha, et õpetada noori veebis nähtud infot kriitili- selt hindama?
Algteadmised ja esimesed arutelud
Mõistagi algab kellegi õpetamine esmalt enda harimisest. Kriitilist mõtlemist võiks (David Buckinghami järgi) defineerida kui põhjalikku info läbitöötamise viisi. Analüüsiks tuleb kasutada loogikat, et leida infoauke või ebakõlasid. Sünteesimise käigus tugineb kriitiline mõtle- ja allikatele: kui usaldusväärsest allikast info tuli (kas terviseteemadel
   16
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021

   14   15   16   17   18