Page 12 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 12

 vad selgelt digimina päriselu-minast ning oskavad sellest lähtuvalt oma käitumist kohandada.
Siin on mõtteainet: eetilise käitumise norme on tavaliselt seadnud täis- kasvanud, kuid digimaailmas oleks mõistlik kuulata ja võtta eeskuju hoopis lastest ja noortest, kes on nende keskkondadega koos kasvanud.
Diginakkuste erinevad tüved
Valeinfoga toimetuleku strateegiad on nüüdseks juba laialt levi- nud, ehkki kunagi pole liiast korrata üle põhialused.
1. Äärmiselt ebatavalise ja ärevust tekitava info puhul kontrolli selle algallikat. Samuti kontrolli väljaande või sotsiaalmeediakanali taga olevate autorite taus- ta.
2. Ära piirdu vaid pealkirja lugemisega. Pealkirja põhjal „iseenese tarkusest“ teh- tud järeldused eksitavad inimest ning vaid pealkirja alusel infot teistele edasi rääkides olete osaline valeinfo loomises ja edastamises.
3. Iseäranis fotode ja videote puhul kontrolli, kas tegu võib olla naljaga, millalgi varem ja mingis muus kontekstis ilmunud sisuga. Tänavarahutuste pilt Londoni kesklinnas võib vabalt olla tehtud kümne aasta eest, kuid praegu levima lastu- na tekitab paanikat ja on näide valeinfost.
4. Õpi kasutama pildi- ja videotuvastuse programme, mis aitavad leida internetis leviva visuaalse materjali algseid ilmumiskohti.
5. Võta aega, et tutvuda meediakirjaoskuse teemaliste artiklitega ERRi Meedia- taibu lehel.
Infokorratuse erinevatest vormidest teadvustavad inimesed vahest kõi- ge vähem, et ka reklaam võib olla valeinfo. Juuksekasvu soodustavad seerumid, vähist ravivad kapslid või õhku puhastavad helivõnked võiksid olla äratuntav soolapuhumine, kuid pole seda mitte.
Ennekõike langevad reklaami vormis valeinfo ohvriks eakamad inime- sed. Noored aga ei oska näha reklaami või huvigrupi mõjutustega sisu sotsiaalmeedias. Selle näiteks on kasvõi vajadus juhendmaterjali järele, mis käsib sotsiaalmeedia mõjuliidritel tähistada sponsorlusega loodud postitused.
  12
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021


   10   11   12   13   14