Page 11 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 11

  Kaitsepookimine diginakkuste vas-
tu nõuab pidevat tööd
Marju Himma-Kadakas
Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur
Valeinfo nakkuse erinevate tüvedega ujutati maailm üle ligikau- du viie aasta eest. Tundus lootusetu võidelda eksitava teabe ja valedega, mis ujutasid üle meedia, iseäranis sotsiaalmeedia. Ometi oleme siiski kenasti toime tulnud. Viis aastat – see on hea mõõdupuu mõistmaks, kui kaua võtab aega, et saavutada teatud määral immuunsus ühe infonähtuse vastu.
Praegu loeb 3. klassi õpilane inimeseõpetuse õpikust interneti ohtudest ja valeinfost. Kiusamise eri vormidega toimimise oskused on lõimitud pea kõikidesse ainetundidesse. Enamik inimesi teab, et kui uudises puu- dub info algne allikas, ei tasu seda usaldada. Paljude internetihügieen näeb ette, et kaheldava väärtusega sisu sotsiaalmeedias edasi ei jagata.
Jätkuvalt on mõistagi inimesi, kes arvavad, et kui nad on ekraani ees üksi, on nad seda ka internetis ning lubavad endale käitumist, mis avalikku ruumi ei sobi. Õnneks jõuame ka Eestis üha enam ühisele arusaamale, et internetis kehtivad samad viisakusreeglid, mis mujalgi avalikus ruumis.
Kusjuures, digitaalsed pärismaalased ehk tänapäeva lapsed ja noored tajuvad selgemini kui täiskasvanud, milliseid norme seab digikultuur, mis on päris ja mis mitte. Uuringud on näidanud, et noored erista-
 Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
11

   9   10   11   12   13