Page 13 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 13

Noored ei mõista veel, et ka nende meelelahutustegevus sotsiaalmee- dias võib olla seotud reklaamiga, millele kehtib reklaamiseadus. Veel enam on selles kontekstis keeruline mõista, milline on mõjuliidri vastu- tus, kui ta levitab valeinfot.
Oleme rahvusvahelises meediakirjaoskuse projektis SMaRT-EU otsimas lahendusi, kuidas suurendada noorte ja eakate meediakirjaoskust koos. Koolitada võib nii pensionäre kui ka teismelisi, kuid üks meie hüpotees on, et kõige tõhusam on panna noored ja eakad omavahel infot vahe- tama.
Kui teismeline aitab oma vanavanemal mõista petuskeemi reklaami taga ning vanavanem selgitab, kuidas päevauudistes tõstatatud teemasid on lahendatud aastakümnete eest, toimub väga väärtuslik infoülekanne. Just selline küllaltki vanamoodne inimeste vaheline suhtlemine võib lahendada nii mõnegi valeinfo ja digiühiskonnaga seotud probleemi.
Tuleviku andmeprobleemid
Meile võib kasutajatena tunduda, et saame vastutasuks kasu- tada tasuta hüvesid, näiteks suhtlusrakendusi, pilveteenuseid dokumentide kasutamiseks ja hoidmiseks, loomekeskkondi, info- ja meelelahutuskeskkondi jpm.
„Tasuta“ pole siin aga kindlasti õige sõna. Meediauurijate hulgas on juba klišeeks kulutatud väljend „andmed on uus nafta“. Nii see ka on. Meie digitegevuste tagajärjel tekib tohutu hulk andmeid, mis veel oma- korda toodavad andmeid, mille järele janunevad platvormid ning nende taga olevad suuremad ja väiksemad platvormid.
Olete kindlasti kogenud mõnd rakendust alla laadides või mõnd veebi- lehte külastades, et peate andma nõusoleku teie andmete kasutatami- seks.
On väga palju rakendusi ja veebilehti, mida ilma andmekasutuse nõus- oleku andmiseta kasutada ei saagi. Sisuliselt olete valiku ees – anda oma andmed või loobuda. Ja nii annategi platvormile ligipääsu oma fotodele ja videotele. Perekonnasündmuste piltidel olevad lapsed ja
 Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
13

   11   12   13   14   15