Page 10 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 10

 Lisaks eeltoodule tasub vaadata veebisaitide www.propastop.ee ja www.tõesõna.ee materjale. Kui iga inimene ise avaldatud infot üle kont- rollib, siis pole valeuudistel sugugi kerge kõlapinda saada. Praegu saa- vad valed tuult tiibadesse just seetõttu, et tõena võetakse infot, mida sõbrad, tuttavad või tuntud inimesed jagavad ilma seda ise üle kont- rollimata. Seetõttu alustasin mina enda teksti USA endise presidendi ja koolis juhtunud õnnetuse järelkaja näitega. Nende oluline vahe on selles, et presidendi säutsud olid poliitika, majanduse, kliima ja teiste suurte teemadega seotud ja koolis juhtunu puudutas konkreetset koha- likku kohta ja väikest hulka inimesi. Kui me laseme kohalikel väikestel valedel rahulikult oma elu elada ja levida, siis me oleme hea kasvu- pinnas suurtele valedele, sest oleme harjunud elama infomüras, kus inimesed levitavad kuulujutte. Nad ei anna endale aru, et jagamisnuppu vajutades nad justkui kinnitavad, et edastatu on neil kontrollitud, vas- tab tõele ja selle jagamisega ei rikuta kellegi õigusi.
Info üle võlli keeramine ja selle moonutamine las jääda ilukirjandu- se pärusmaaks. Igapäevases uudisvoos tasub kirjapandut alati lugeda mõttega, et kas see on fakt või arvamus, vale või tõde ning kas selle edasijagamine on tõesti vajalik.
www.tõesõna.ee
 10
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021


   8   9   10   11   12