Page 14 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 14

 14
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
vanavanemad saavad andmeteks platvormide andmepankades, mille- ga treenitakse tehisintellekti tuvastama inimesi tänaval, modelleerima jälgimistehnoloogiaid, ka neid, mis riivavad tugevalt privaatsust ja teisi inimõigusi.
Kui tihti kasutaja tegelikult vaatab, millele ta nõusoleku annab? Enamik lohutab end küll mõttega, et tal pole midagi varjata, las kasutavad. Aga just nende andmete ja rakendustele ligipääsude kaudu lubame teenus- pakkujad oma eraellu – magamistoast poeskäiguni, rabamatkast WC-ni.
Veel suurem probleem on aga lastega, kelle andmejalajälge aitavad ennekõike suurendada vanemad. Teismeikka jõudmise ajaks, mil nad hakkavad mõistma oma õigusi andmete üle otsustamisel, on platvor- midel ja teenuspakkujatel nende kohta rohkem andmeid, kui kogunes nende vanavanemate kohta terve eluea jooksul.
See võib tunduda utoopiline ja kauge, kuid ühel hetkel seisame silmitsi noortega, kes protestivad oma vanemate vastutustundetu andmekäitu- mise vastu, mis riivab nende privaatsust. See saab olema üsna sarnane praeguste kliimaprotestidega.
" Pärast seda, kui oleme õppinud toime tulema valeinfoga ning internetis viisakamalt käituma, oleme silmitsi andmestumisega kaasnevate probleemidega, iseäranis laste ees, kelle eludest on nende nõusolekuta joonistunud detailsed pildid suurkorporatsioonidele. Kuidas selle vastu juba varakult kaitsepookida?
   12   13   14   15   16