Page 9 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 9

 Esitatud näide on süütu, kuna keegi otseselt vale verehulga lisamisest kannatada ei saanud. Aga mis siis, kui oleks juurde lisatud, et ukse kinnitõmbaja tegi seda nimelt, et teisele haiget teha? Või mis siis, kui keegi unustab enda kätte õpetaja pastaka ja kuulujuttudega tehakse temast varas, kes pidevalt teiste asju omastab? Kui kellegi poolpaljast pilti jagatakse ning juurde lisatakse kommentaarid, et see tüdruk saa- dabki kõikidele soovijatele endast alasti pilte, kuigi tegemist on ainsa taolise pildiga, mille tüdruk oma endisele kaaslasele tegi? Mida varem õpivad noored kahtlema info tõepärasuses, seda hoolivamaks muutub meid ümbritsev kogukond, sest sageli on vale eesmärgiks kellelegi hai- get tegemine. Need näited jõuavad appihüüetena ka veebikonstaabliteni ning neid lugusid lahendades on levitajatel enamasti väga piinlik ja ka kahju, et nad sellises tegevuses osaleid.
Kahtlemine pole negatiivne tegevus. See tähendab, et enne ei võeta tõena ega edastata infokildu, millele pole kinnitust leitud. Tõeväärtuse hindamisel tasub arvestada järgnevaga.
1. Kes jagab? Kui info jagajaks on sinu parim sõber, kas see garanteerib info tõelevastavuse? Kas oled kindel, et tema konto pole häkitud? Kas oled kindel, et ta kontrollis jagatava info tausta?
2. Mille kohta jagab? Kas dieedisoovitusi annab inimene, kes pole tervisevald- konnaga üldse seotud? Kas sinu koolis toimuvat kirjeldab inimene, kes on teise kooli õpilane? Kas tegemist on oletuse või faktiga?
3. Mis seda toetab? Kes veel juhtunut nägid? Kas teised pooled nõustuvad selle kirjeldusega?
Kui kõik need küsimused on saanud vastuse ja tundub, et info vastab tõele, siis tuleb veel selgitada välja, miks taolist infot jagatakse. Leidub eraelulisi infokilde, mille avalikustamiseks või asjasse mittepuutuvatele inimestele edastamiseks ei ole mingit õigust ega õigustust. Olgu selleks siis alastipilt, mida levitatakse ilma pildil oleva inimese nõusolekuta, kellegi majanduslik seis või lähisuhtes toimuv petmine. Pahatahtlikku, solvavat ja privaatset informatsiooni ei tohi ise edasi levitada, sellega kahjustad vaid enda kui infojagaja mainet. Veel parem, kui annad jaga- jale teada, et selline levitamine ei ole õige. Taoliste postituste eemalda- miseks palutakse tihti ka politsei nõu ja abi.
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
9   7   8   9   10   11