Page 39 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 39

                  MADAL
Toetus ja soojus
JÄRELEANDLIK Vähenõudlik
ja kõikelubav, jäädes samal ajal soojaks ja toetavaks
KÕRGE
AUTORITAARNE Väga nõudlik, kuid madala toetusega
Toetus ja soojus
ÜKSKÕIKNE Vähenõudlik ja ei sea piire, jäädes ükskõikseks lapse enesetunde vastu
MADAL
AUTORITEETNE
Nõudlik, seab selgeid
piire, jäädes samal ajal soojaks, usaldatavaks jakaastundlikuks
KÕRGE
  Allikas: Roland, 2014
Autoriteetset käitumisstiili kasutavad täiskasvanud on soojad, 33 autentsed ja hoolivad. Võttes vastutuse lastega heade suhete loomise ning säilitamise eest, väldivad nad kahjustamast nii ennast kui teisi. Nad töötavad teadlikult positiivsete suhete arendamise nimel, juhen- davad kindla käega ning läbisaamine on soe ja usalduslik. Sellest tin- gituna on lapsed sõnumitele ja kaitsele vastuvõtlikud. Autoriteetsete täiskasvanute sõnad ja teod on omavahel vastavuses, mis tagab vastas- tikuse hea ja turvalise sideme. Täiskasvanud kuulavad laste arvamusi ning ja lasevad neil, kus vähegi võimalik, olukordi mõjutada, aga võivad
ka otsustavalt keelduda või keelata. Nad jäävad endale kindlaks ka siis, kui lapsed neile mittemeeldivatele otsustele reageerivad negatiivselt, näiteks vihastamisega.
Lapsed, kes kogevad niisugust käitumisstiili, tulevad sotsiaalselt kõige paremini toime.
Märka last / sügis 2021
39
Nõudlikkus ja distsipliin   37   38   39   40   41