Page 36 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 36

Koolirahu lepingu kohaselt IGAÜKS koolis:
* märkab, kuulab ja tunnustab;
* on salliv ja sõbralik;
* osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist;
* hoidub vägivallast ja meelemürkidest;
* annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik.
* Oleme üksteisele heaks eeskujuks - muutused algavad meist endist!
Koolirahu sümboolika
Eesti koolirahu maskotiks on siil. Rahvajuttudes ja lastekirjandu- ses kujutatakse okaskera õiglase ja sõbraliku, heatahtlikult toriseva loomana. Eestlaste suhtumine sii- lidesse on alati olnud soe, südamlik
ja hoolitsev, vaatamata tema okka- lisele kasukale.
Koolirahu siil on küll välispidiselt
okkaline, kuid loomult heasüdamlik ja
õiglane. Vahel juhtub, et ta kiiresti sibades
teisi kogemata torkab, aga pole iialgi kuri,
kui ka mõnikord okkad turri ajab. See võib juh-
tuda õigluse ja headuse kaitseks, mitte tigedusest või soovist halba teha.
Koolirahu siil ütleb mulle ja Sulle kindlalt ning veendunult, et toime- kas, tasakaalukas ja rahumeelne koolielu on võimalik, kui igaüks meist natukenegi sellele kaasa aitab. Koostöös liituvad meie pisikesed pingu- tused ühte ja see muudabki koolipäeva kõigile toredaks.
          36
Märka last / sügis 2021
    34   35   36   37   38