Page 26 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 26

  Karukliinik
Karukliiniku looja Eva jaoks oli Karu üks esimesi tegelasi, keda ta kuna- gi joonistama hakkas ning jälgis mõmmiku kasvamist pikkade aastate vältel. Seega oli Karu olemas juba enne ettevõtte tekkimist. Võib isegi öelda, et Karu peenelt häälestatud tunnetus, märkamine ja suur süda panid vajadustest lähtuvalt Karukliinikule aluse. Ta on meie jaoks hel- luse, hoolimise, kohalolemise, tegutsemise ja ka väikeste karuvigurite sümbol. Tugeva ja kartmatu Karu kõrval saab end turvalisemalt tunda. See meeldib meile endile ka nii väga. Karu annab meile hääle ja julguse.
Kennel Ribessita
Tõsiasi on, et me ei valinud omal ajal kenneli sümboliks karu. Kahekümne aasta eest hõivas aga
Nuusu jõuluajal kaubamajas meie pere-
naise südame ning sõi ennast aegade
jooksul sisse kõigisse meie tegevustesse ja mõtetesse. Täna oleks meie kennel ilma Nuusuta mõeldamatu. Saladuse katte all võib tunnistada, et ta on isegi teinud oma pesa meie voodisse.
Kallikaru
Meie organisatsiooni võrdkujuks valiti karu tegelikult laste poolt, kes aitasid meid projekti alguses sümboli valikul. Lastele seondus kallistamise, turvalisuse ja abistamisega kõige enam just karu.
Kuidas kirjeldaksid teie karud Eestimaa lapsi?
Mänguasjamuuseum
Lapsed on uudishimulikud, armsad, tera- sed, rõõmsad ja naerusuised. Neil on pal-
  26
Märka last / sügis 2021

   24   25   26   27   28